Fuglekongen Familiebarnehage

Fuglekongen familiebarnehage ligger i Frognerseterveien 21, på Slemdal. Det er kort vei til både buss og t-bane på Slemdal.

Det er plass til 8-10 barn i barnehagen, avhengig av barnas alder. I barnehagen jobber det til daglig to assistenter på fulltid, i tillegg til en pedagogisk veileder en dag i uken.

I Fuglekongen er vi opptatt av gode rutiner, nærhet og forutsigbarhet. Vi ønsker å skape en atmosfære som gjør at overgangen til barnehage blir så smidig og god som mulig for alle. For oss er det viktig at hvert enkelt barn føler seg sett, samtidig som de er en del av en gruppe.

De fleste barna som kommer til oss har sin første erfaring med barnehage. Vi ønsker en trygg tilvenning og er opptatt av tilstedeværelse i her- og – nå situasjoner, veilede og se hvert enkelt barns behov. Vi ønsker å lytte, vise følelser og innlevelse, slik at barna lærer omsorg og empati. Barna gis mulighet til å utvikle tillitt og styrke egen selvfølelse.

Vi vektlegger at de voksne skal være tilgjengelige for barna og se det enkelte barns behov.

Mat

Vi legger vekt på at barna skal ha et variert kosthold. Barna får all mat i barnehagen. Vi serverer varmmat fire ganger i uken, og brødmat en dag i uken. I tillegg får barna frukt/grønnsaker og melk hverdag. Vi velger økologiske alternativer når det er mulig. Vi vektlegger en god atmosfære rundt måltidet og ser verdien av det å spise sammen.

Barn i balanse

Vi er en del av Tårnsvalens profil “Barn i balanse”. Dette kommer til uttrykk gjennom tilstedeværende voksne, som er bevisste på eget nærvær. I tillegg jobber vi med å etablere hvilestund og små massasjestunder for barna.

Åpningstid

08.00-16.30
Stengt påske, jul og 4 uker i løpet av juli, 6 planleggingsdager i året

Kontakter

Frognerseterveien 21b, 0775
Tlf: 916 24 631

Pedagogisk veileder/Barnehagens leder

E-post: fuglekongen@tornsvalen.no

Nøkkelinformasjon

Familiebarnehage 0-6 år

Antall barn: 8

Antall ansatte: 2 assistenter, 1 pedagog i 27% stilling

Pris: 3000,-   kostpenger: 400,-