Lindegaard Familiebarnehage

Lindegaard er godkjent for 10 barn i alderen 0-5 år. Det er ansatt to barnehageassistent i 100 % stillinger. I tillegg er det en pedagogisk veileder i 25 % stilling som er i barnehagen en dag i uka og en praktikant i 50 % stilling.

Lindegaard familiebarnehage holder til i et rolig eneboligområde i Gamle Drammensvei på Høvik. Lokalene er store, lyse og luftige og har en skjermet trygg og solrik utelekeplass med gress, trær, huske og sandkasse.

Kort vei til offentlig kommunikasjon, både buss og tog.

Satsingsområde:

  • Omsorg, lek og sosial kompetanse
  • De voksnes nærvær og tilstedeværelse

De fleste barna som kommer til oss har sin første erfaring med barnehage. Det er derfor viktig at vi vektlegger en lang og trygg tilvenning. Vi er opptatt av tilstedeværelse i her- og – nå situasjoner, veilede og se hvert enkelt barns behov. Vi lytter, viser følelser og innlevelse slik at barna lærer omsorg og empati og utvikler selvfølelse og tillit til omverden.

Vi kan tilby:

  • et stabilt personale som og er opptatt av at barnehagen skal ha en trygg, rolig og harmonisk atmosfære for de minste
  • tett kontakt med personalet
  • 2 foreldresamtaler i året
  • daglig utelek
  • trygg og rolig plass for soving ute i egen vogn
  • fast turdag i nærmiljø
  • varm lunsj 4 dager i uken

Åpningstid

08.00-16.30
Stengt påske, jul og 4 uker i løpet av juli, 6 planleggingsdager i året

Kontakt

Gamle Drammensv. 142a 1363 Høvik
Tlf: 97960985

Epost: lindegaard@tornsvalen.no

Pedagogisk veileder/Barnehagens leder

Nøkkelinformasjon

Familiebarnehage 0-6 år

Antall barn: 8

Antall ansatte: 2 assistenter, 1 pedagog i 25% stilling

Pris: 3000,-   kostpenger: 400,-