Forsking viser at massasje minsker aggresjon hos barn. Når barna masserer hverandre, blir det mindre konflikter.
I Vallerstua har de SPA måned med bl.a. fotbad med påfølgende fotmassasje

Barn i Balanse

Barn i Balanse er Tårnsvalens profil – Vi ønsker å gi barna en balanse i hverdagen mellom aktivitet og hvile. Dette gjør vi med korte eller lengre innslag av rolige stunder med barna hver dag i tillegg til vanlige barnehage aktiviteter med lyder og tempo. Våre avdelinger bruker forskjellige innfallsvinkler for stunder med ro. Eksempelvis barneyoga, hvilestund, stillelek, lesestund, naturopplevelser, barnemassasje, musikk, kunst etc. For å balansere et stadig mer stressende hverdagsliv, setter vi tilstedeværelse og nærvær høyt. Vi ønsker nærværende voksne og glade og trygge barn i våre barnehager. Alle nye ansatte får en innføring i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre profilen gjennom jevnlige fagfora for alle ansatte.

Vårt konsept Barn i Balanse består av:

  • Holdningsarbeid hos de voksne gjennom vårt Fagforum.
  • Daglige stunder med hvile og ro for barna.