Kurs og kompetanseheving

Alle ansatte i Tårnsvalen får en introduksjon i vår profil Barn i Balanse ved oppstart. Våre Fagforum består av faste grupper av ansatte, på tvers av våre barnehager, som diskuterer og deler erfaringer rundt pedagogikk og relasjonskompetanse hos den voksne. Vi har grupper både for assistenter og pedagoger gjennom hele barnehageåret.

Vi jobber med kompetanseheving og kursing i pedagogiske virkemidler som er i tråd med vår profil: blant annet LØFT (løsningsfokuser tilnærming), trygghetssirkelen, tilknytnings pedagogikk, lekens betydning, etc.