Summende Barnehager

Summende Barnehager er et prosjekt som skal inspirere barnehagefolk til  å jobbe med pollinerende insekter som et eget bærekraftig tema i barnehagene våre.

Villbier og humler er i Norge våre viktigste pollinatorer. De pollinerer 30% av den maten vi spiser og 80% av blomster i naturen vår. Humler og villbier er sterkt truet, og nedgangen har vært drastisk de siste 20 årene.

Summende Barnehager vil lære barna om humler og biers liv, vi vil gå på humlesafari på turdagen og lage mange spennende kunstprosjekter rundt tema gjennom vår og sommersesongen. Små barn har en naturlig omsorg for alt som er smått og levende på bakken og er verdens beste insektambassadører!!

Skogfuglen Barnehage har i år fått en egen bikube som står på gården vår i Sørkedalen. Barna elsker å besøke bikuben, det er gøy å ha på drakter, drive birøkting og høre det summe rundt uten å bli redde.

Les mer om prosjektet i Verktøykassa 1 og Verktøykassa 3.

Følge med aktivitetene på facebook siden Summende Barnehager.