Summende Barnehager

Summende barnehager er et prosjekt som skal inspirere barnehager til å ivareta pollinerende insekter,slike som bier og  humler. Fra vår til høst jobber vi med tema. Vi starter å snakke om dronninghumla som våkner om våren, og planter bie og humlevennlige blomsterfrø, slik at vi kan lage blomsterbed (humle og bie restauranter)på utearealet vårt. I juni besøker barna på storbarn bikubene våre i Sørkedalen og hele sesongen lærer de både om ville og tamme bier.

Dette prosjektet er startet av Tårnsvalen Barnehager, og nå har flere barnehager i landet også blitt inspirert. Spesielt etter å ha sett dokumentar filmen vår!


Prosjektet fikk i 2022 støtte av Sparebankstiftelsen DNB! Se her.

Summende Barnehager er et prosjekt som skal inspirere barnehagefolk til  å jobbe med pollinerende insekter som et eget bærekraftig tema i barnehagene våre.

Villbier og humler er i Norge våre viktigste pollinatorer. De pollinerer 30% av den maten vi spiser og 80% av blomster i naturen vår. Humler og villbier er sterkt truet, og nedgangen har vært drastisk de siste 20 årene.

Summende Barnehager vil lære barna om humler og biers liv, vi vil gå på humlesafari på turdagen og lage mange spennende kunstprosjekter rundt tema gjennom vår og sommersesongen. Små barn har en naturlig omsorg for alt som er smått og levende på bakken og er verdens beste insektambassadører!!

Skogfuglen Barnehage har i år fått en egen bikube som står på gården vår i Sørkedalen. Barna elsker å besøke bikuben, det er gøy å ha på drakter, drive birøkting og høre det summe rundt uten å bli redde.

Les mer om prosjektet i Verktøykassa 1 og Verktøykassa 3.

Følge med aktivitetene på facebook siden Summende Barnehager.