Tilvenning og tilknytning

Når et barn er nytt i barnehagen, er det to ting som må på plass. Barnet må venne seg til barnehagen, lokalene, rutinene, menneskene, atmosfæren osv. og barnet må få en tilknytning til noen av de voksne som jobber i barnehagen for å føle seg trygt.

Som en del av tilvenningen, ønsker vi at dere besøker barnehagen flere ganger før barnet starter. Det kan være i helger og på kvelder, så barnet kan bli kjent med utelekeplassen, men også avtalte besøk i åpningstiden. Gjerne i utetiden, så barnet kan leke uforstyrret sammen med dere inne i barnehagen for å bli kjent med innemiljøet. Noen av barnehagene har spesielle datoer og tider de vil ha besøk av nye barn med foreldre, andre ønsker å lage avtaler med hver enkelt. Snakk med kontaktpersonen din om hvordan dere skal gjøre det.

Jo mer barnet har blitt kjent med barnehagen sammen med foreldrene, jo tryggere blir barnet når han/hun skal starte i barnehagen.

Arbeidsgivere gir tre dager permisjon fra jobb i forbindelse med barnehagetilvenning. Dette er i utgangspunktet litt lite for at barnet skal bli trygt.

Det er en stor overgang for et barn å skulle begynne i barnehage. Barnet skal lære seg å knytte seg til andre enn foreldrene sine på dagtid og dette er en sårbar prosess.