Tilknytnings-perioden

Arbeidsgivere gir tre dager permisjon fra jobb i forbindelse med barnehagetilvenning. Dette er i utgangspunktet litt lite for at barnet skal bli trygt, derfor anbefaler vi kortere dager i barnehagen de tre første ukene, gjerne lenger som en del av tilvenningen.

Slik foreslår vi bruk av de tre første dagene:

Barnet får en tilknytningsperson fra avdelingen som har et spesielt ansvar for barnet.

  • Dag 1: leke i barnehagen. Varighet: ca. 2 timer sammen med far/mor
  • Dag 2: leke og spise i barnehagen. Varighet ca. 3 timer med far/mor gradvis mer fraværende
  • Dag 3: leke, spise og sove i barnehagen. Varighet ca. 4-5 timer, mor/far prøver å gå, men holder seg i nærheten
  • Fra dag 4 er det i utgangspunktet meningen at barnet skal være uten foreldrene på avdelingen, hvis barnet er klar for det, barnet bør ikke hentes for sent denne dagen.

I tilfeller der foreldrene har mulighet til lang tilvenning og i tilfeller der barnet er tydelig utrygt, anbefaler vi å utvide tilvenningen ved å gjenta dag 2 eller 3 flere ganger. Det kan også være nyttig å prøve å gå ut av avdelingen om morgenen dag 4 og heller komme raskt tilbake og hente barnet, slik at barnet kun har noen få timer i barnehagen i starten.

Når skal foreldrene trekke seg tilbake

Det er godt for barnet å kunne ha foreldrene med seg de første dagene, likevel er det viktig å klare å trekke seg tilbake når barnet viser tegn på trygghet, som at de forlater foreldrenes fang for å leke. Det er flere grunner til at foreldrene ikke bør være til stede på avdelingen over lengre tid enn de første 3-5 dagene. Barnet skal lære å knytte seg til nye voksne og den prosessen starter ikke før foreldrene er ute av syne. Selv om det er hyggelig, kan det å ha foreldre i barnehagen over lengre tid, virke forstyrrende på rutinene og på de andre barna på avdelingen.

Vi ønsker tett dialog med foreldrene i denne prosessen slik at alle føler seg trygge på situasjonen. Si til oss hva dere tenker er lurt i forhold til deres barn.

Alle som har mulighet til det, bør beregne at barnet har kortere dager de neste ukene.  F.eks 9-15. Mange bruker besteforeldre i denne prosessen.