Tips til tilvenningen

Det er en stor overgang for et barn å skulle begynne i barnehage. Barnet skal lære seg å knytte seg til andre enn foreldrene sine på dagtid og dette er en sårbar prosess. Her er noen generelle råd:

  • Sett av nok tid til tilvenningen. Beregn at det tar flere uker før barnet ditt er tilvent
  • Ha tillit til at personalet vet hva de gjør
  • Regn med litt gråt. Adskillelsesprosessen er vond, men viktig for barnet.
  • Barnet roer seg ofte raskere hvis den som kommer med barnet er rolig og trygg
  • Hvis atskillelsen er vanskelig, gjør den så kort som mulig. Gå selvsikkert og vink med et smil.
  • Snakk med personalet om tilvenningen. Vi ønsker å samarbeide for å gjøre denne overgangen så skånsomt som mulig for både barn og foreldre.